TOP
Image Alt

Garancija putovanja

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima za kategoriju licence A, depozit u visini od 2.000 eur i GARANCIJU PUTOVANJA TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD, Beograd, ulica Bulevar Milutina Milankovića 7A, po polisi osiguranja broj 470000057643 od 01.10.2023. u visini od 100.000,00 – Eura kojom se za slučaj A) insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju: 1.troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2.potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje organizator putovanja nije realizovao, 3.potraživanja uplaćenih sredstava putnika u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, u skladu sa opštim uslovima putovanja i 4.potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja i za slučaj B) naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju koje organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja. Period pokrića garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka putnika na ugovoreno odredište. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja kod TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD, +381 11 3305100, pisanim putem ili telegramom na adresu TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD, Beograd, ul. Milutina Milankovića br. 7a ili na mejl: office@triglav.rs. Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanžne i izvršne sudske presude, odnosno odluke arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim OUP. Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrđuje da su mu uručeni opšti uslovi osiguranja i da iste u celosti prihvata.

Potvrda se odnosi na sve putnike koji su obuhvaćeni ugovorom o putovanju pod navedenim brojem.

Lice organizatora putovanja ovlašćeno za prijem reklamacija:

Zoran Serdar, kontakt telefon: 021/3046482, Mail: zoran@fantast.rs

You don't have permission to register